Chyba aplikace


Byla zachycena neočekávaná výjimka, doporučujeme zavřít prohlížeč a opakovat akci znovu.
Pokud problémy přetrvají, kontaktujte, prosím, technickou podporu

Popis chyby:

Rozdíl mezi počtem očekávaných a přijatých hodnot. Očekáváno: 7, přijato: 1

StackTrace:

v System.Data.Index.FindNodeByKeys(Object[] originalKey) v System.Data.DataView.FindRowsByKey(Object[] key) v System.Data.DataView.FindRows(Object key) v WebLib.Generic.FilterDataView(DataView dv, DataTable& dt, String rowFilter, Boolean addToEmptyTable, String destKeyColumn) v WebLib.Generic.FilterDataView(DataView dv, DataTable& dt, String rowFilter, Boolean addToEmptyTable) v WebLib.Generic.SetFilterByFirmPriceList(HttpSessionState session, Generic webLib, DataView fbdv, DataView& dv, DataTable& dt) v WebCtrlLib.StoreCardConnectionProvider.OnLoad(EventArgs e) v System.Web.UI.Control.LoadRecursive() v System.Web.UI.Control.LoadRecursive() v System.Web.UI.Control.LoadRecursive() v System.Web.UI.Control.LoadRecursive() v System.Web.UI.Control.LoadRecursive() v System.Web.UI.Control.LoadRecursive() v System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)