Challenge pl᚝ Chicane PLUS 700x33 mm

Challenge pl᚝ Chicane PLUS 700x33 mm


Trninkov cyklokrosov pl᚝
Vulkanizovan bhoun na bzi prodnho kauuku = nzk valiv odpor a vborn adheze
PPS ochrana proti defektu
60 TPI
40-75 PSI
350 g
Dokumenty v aktulnm umstn:
  • dn dokumenty
Dokumenty v aktulnm umstn:
  • dn dokumenty
Mohlo by Vs zajmat
Challenge plá Chicane 700x33 mm Tan/BLK

pikov run vyrbn lepen zvodn cyklokrosov plt pro profesionln pouitLepen bhoun na bzi prodnho kauuku = nzk valiv odpor a vborn adhezeSuper Poly materil zajiuje vynikaj...

Challenge plá Gravel Grinder OT 700x36 mm BLK/BLK 2016

pikov run vyrbn lepen, robustn Gravel/CX pl᚝ pro profesionln pouit Lepen bhoun na bzi prodnho kauuku = nzk valiv odpor a vborn adheze Super Poly materil zajiuje vynika...

Ritchey plá Z-Max Shield WCS 700x35 Tubeless

Low-profile VFA designed vzorek vbornou trakc a nzkm valivm odporem Dual Compound 700x35 374g