Challenge pl᚝ Gravel Grinder Plus 60 TPI  BLK/BLK 700x38

Challenge pl᚝ Gravel Grinder Plus 60 TPI BLK/BLK 700x38


Zvodn/trninkov Gravel kevlarov pl᚝
Dezn vychzejc ze zvodnch galusek a Open Tubulars Gravel Grinder
Nylonov bokyl zajiuje vynikajc vlastnosti a odolnost v ternu
60 TPI
40-75 PSI
395 g
Dokumenty v aktulnm umstn:
  • dn dokumenty
Dokumenty v aktulnm umstn:
  • dn dokumenty
Mohlo by Vs zajmat
Challenge plá Chicane PLUS 700x33 mm

Trninkov cyklokrosov pl᚝ Vulkanizovan bhoun na bzi prodnho kauuku = nzk valiv odpor a vborn adheze PPS ochrana proti defektu 60 TPI 40-75 PSI 350 g

Challenge plá Chicane 700x33 mm Tan/BLK

pikov run vyrbn lepen zvodn cyklokrosov plt pro profesionln pouitLepen bhoun na bzi prodnho kauuku = nzk valiv odpor a vborn adhezeSuper Poly materil zajiuje vynikaj...

Ritchey plá Z-Max Shield WCS 700x35 Tubeless

Low-profile VFA designed vzorek vbornou trakc a nzkm valivm odporem Dual Compound 700x35 374g