CChallenge pl᚝ Gravel Grinder TLR 700x33 BLK/Brown


Zvodn/trninkov Gravel kevlarov pl᚝ Tubeless Ready
Dezn vychzejc ze zvodnch galusek a Open Tubulars Gravel Grinder
Nylonov bokyl zajiuje vynikajc vlastnosti a odolnost v ternu
2.1-4.1 Bar
450 g
Dokumenty v aktulnm umstn:
  • dn dokumenty
Dokumenty v aktulnm umstn:
  • dn dokumenty
Mohlo by Vs zajmat
Challenge plá Gravel Grinder TLR 700x42 BLK/BLK Tubeless Ready

Zvodn/trninkov Gravel kevlarov pl᚝ Tubeless Ready Dezn vychzejc ze zvodnch galusek a Open Tubulars Gravel Grinder Nylonov bokyl zajiuje vynikajc vlastnosti a odolnost v ternu 2.1...

Challenge plá Strada Bianca Race 700x36 mm 120 TPI BLK

Nov generace konstrukce plt vychzejc z Open Tubular Minimln "oka" na plti zvyuje kontakt s povrchem Vt mnostv vzduchu v plti zvyuje komfort Kevlar Bead 120 TPI

Challenge plá Gravel Grinder Race 120 TPI 700x38 BLK/BLK

Zvodn/trninkov Gravel kevlarov pl᚝ Dezn vychzejc ze zvodnch galusek a Open Tubulars Gravel Grinder Nylonov bokyl zajiuje vynikajc vlastnosti a odolnost v ternu 120 TPI 40-75 PSI...